För att ställa ditt barn i kö här gå in på

http://barnomsorg.stockholm.se/ 

Jag tillämpar syskonförtur i första hand annars går jag efter ködatum.

TAXA

Vi följer kommunens maxtaxa. Vid start får man lämna in inkomstuppgifter.

ÖPPETTIDER

Omsorg kan erbjudas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden 6.30-18.30. Vid behov vid sjukdom hos personalen finns timvikarier som känner barnen väl och som arbetar regelbundet med barnen. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra verksamheter vid behov. När man börjar här kommer vi gemensamt överens om barnets vistelsetider efter era behov av omsorg.